Make your own free website on Tripod.com

PIAGAM SEKOLAH

Kami kakitangan SMK Gadong dengan penuh ikhlas berazam akan memberi perkhidmatan dengan cekap dan dedikasi ke arah kecemerlangan.

ILMU merangkumi :...................

 

 

 

 

 

 

 


berkualiti

berguna dan berkemahiran

terkini

berlandaskan agama (ketuhanan)

ketatanegaraan

bidang: bahsa, sains dan matematik

kecergasan fizikal, mental dan emosi yang optimum ...................................

psikologi


HIDUP merangkumi :................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

berwawasan..............................................................................................

dedikasi

bertanggungjawab

produktif

proaktif

idealistik

toleransi

keterbukaan

permuafakatan

penyayang